Vēsture

 

Sīļukalnā 1949.gadā skolas ēka bija divstāvu koka ēka ar 7 klašu telpām un skolotāju istabu. Nebija pat garderobes. Bija septiņgadīgā skola.

No 1961.gada aprīļa skola tiek pārdēvēta par Sīļukalna astoņgadīgo skolu, bet 1964. gadā pie skolas tika piebūvēta ķieģeļu ēka ar astoņām klašu telpām, garderobi, skolotāju istabu.

1989.gadā skola tiek pārdēvēta par Sīļukalna deviņgadīgo skolu, bet 1996.gadā- par Sīļukalna pamatskolu.

 

Par skolas direktoriem strādājuši:

 

  •   1949./50 māc.g. līdz martam - Genovefa Česļa.

  •   No 1949./50. māc.g. marta līdz 1950./51. māc.g. decembrim – Arvīds Bruzguls

  •   No 1950./51. māc.g. decembra – 1960./61. māc.g. –Francis Laurs

  •   1961./62. māc.g. – 1984./85. māc.g. – Vladislavs Matisāns

  •   1985./ 86.māc.g. – 1998./ 99. māc.g. aprīlim – Edgars Kudiņš

  •   No 1998./99.māc.g. aprīļa – Marija Bernāne