Skolas padome

Vecāki:
Aija Daidere, padomes priekšsēdētāja
Sandra Bruzgule
 Ruta Eriņa
Elita Ciematniece 
 Dzintra Vaivode
Skolas direktore: 
Marija Bernāne
Skolotāji: 
Iveta Broka
Līga Čača
Skolēnu pašpārvaldes pārstāves

Baiba Greisle, 9.kl., pašpārvaldes prezidente

Laima Eriņa, 9.kl.

 Pašvaldības pārstāve:

Silvija Slūka