Atbalsta personāls

Logopēde Jeļena Puzaka

Psiholoģe Natālija Rivža(darba grafiks:15. marts, 5.aprīlis, 26.aprīlis,17.maijs)

 

Tehniskie darbinieki:

Marija Opolais-pavāre

Iluta Prikule-virtuves strādniece

Svetlana Mičule- apkopēja

Rita Opolā- apkopēja

Valija Saleniece-apkopēja

Jānis Reigins- saimniecības daļas vadītājs

Maruta Upeniece-sētniece,dārzniece