Aktivitātes

 • 7. un 8.kl. piedalās projektā "Nesmēķējošā klase"; 8.kl. jau ir ieguvuši atzinību par veiksmīgu radošo darbu;
 • 6.,7., un 8.kl. piedalījās CSDD konkursā "Gribu būt mobils!"; 8.klase ieguva Atzinību un veicināšanas balvas;
 • Riebiņu novada Skolotāju dienai veltītajā dzejas konkursā Kristīne Bruzgule(8.kl.) un Agnese Upeniece(9.kl.) ieguva Atzinību;
 • Preiļu BJC konkursā "Spice" Aldis Dūda un Lauris Prikulis(6.kl.) ieguva Atzinību;
 • Stāstnieku konkursā "Teci, teci valodiņa" Līvanos Rolands Upenieks, Edijs Broks, Anna Ciematniece(2.kl.), Linda Priževoite(7.kl.), Laima Eriņa(9.kl.) ieguva 2.pkāpes diplomus, Marks sondors(3.kl.), Armands Skabs(4.kl.)-3. pakāpes diplomus
 • Riebiņu novada vizuālās mākslas olimpiādē Jurģis Bruzguls(3.kl.) ieguva 3.vietu, Laima Eriņa(9.kl.), Anna Ciematniece(2.kl.)-Atzinību;
 • Riebiņu novada 9.klašu konkursā "Lampu drudzis" 9.klase ieguva 1. vietu;
 • Mutes veselības centra fotogrāfiju konkursā uzvarēja Laima Eriņa(9.kl.);
 • Galēnu pamatskolas R. Mūka daiļradei veltītajā jaunrades darbu konkursā Sigita Priževoite(2.kl.), Linda Priževoite(7.kl.), Laima Eriņa(9.kl.) ieguva Atzinību;
 • Dienvidlatgales Rotaļnieku konkursā Līvānos Laima Eriņa (9.kl.), Kristīne Bruzgule(8.kl.) ieguva Zelta rotaļnieka titulus, Elizabete Vaivode(6.kl.), Sigita Priževoite(4.kl.)-Sudraba, Baiba Greisle(9.kl.)- Vara rotaļnieka titulus
 • Riebiņu novada muzikālajā konkursā "Balsis" zēnu vokālais ansamblis un meiteņu kvartets ieguva 2. pakāpes diplomus
 • Starpnovadu matemātikas olimpiādē Armands Upenieks (9.kl.) ieguva 1.vietu, tika izvīrzīts valsts olimpiādei